Harria

Carrelages Bengoetxeak kuartzita erabiltzen du nagusiki zolak estaltzeko.